گروه : عکس

چه کسانی از آشوب در بغداد سود می برند

طرفداران مقتدا صدر روز جمعه با یورش به منطقه سبز پایتخت عراق که ساختمان‌های نخست وزیری، وزارتخانه ها و مجلس در آن قرار دارد، وارد دفتر نخست وزیری شدند.

تصاویر/رونمایی داعش از کودکان انتحاری

همزمان با اوجگیری نگرانی ها از سرباز گیری داعش از میان کودکان مناطق تحت اشغال آن، بخش رسانه ای این گروه تکفیری مورد حمایت عربستان سعودی و ترکیه تصاویری از یگان کودکان انتحاری خود منتشر کرده است.