تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ - ۵:۰۶ ذخیره فایل ارسال به دوستان

انتخابات نزدیک است به انتخاب خود دقت کنید!

“مردم اگر نماینده ‘هایتان’ حاضر نیستند رای خود را شفاف بیان کنند؛ انتخابات نزدیک است، به انتخاب خود دقت کنید. “

به گزارش دانا رضوی، به نقل از کانال تلگرامی محمدرضاقربانی چندی پیش آقای روحانی نکته خوبی را اشاره کردندذیل آن برداشت‌هایی به ذهن خطور می کند

“مردم اگر احساس می کنید #معیشت شما در تنگنا هست و توانایی خریدتان پایین آمده، و گرانی بی سابقه ای وجود دارد؛ انتخابات نزدیک است، به انتخاب خود دقت کنید”

“مردم اگر دولت شما تمرکز خود را روی اولویت ها نمی گذارد(توجه به توان_داخل، معیشت، تورم،… )؛ انتخابات نزدیک است، به انتخاب خود دقت کنید.”

“مردم اگر نماینده ‘هایتان’ حاضر نیستند رای خود را شفاف بیان کنند؛ انتخابات نزدیک است، به انتخاب خود دقت کنید. ”

” مردم اگر دولتمردان شما کارشان به جایی می رسد که طی چندین ماه(۱۶ ماه) به اروپای_مغرور_و_پررو هی فرصت می دهند، هی فرصت می دهند، هی فرصت می دهند تا به حرفِ زده خود، به قولِ داده یِ خود، عمل کند(و نمیکند)؛ انتخابات نزدیک است، به انتخاب خود دقت کنید. ”

“مردم اگر احساس می کنید خدمتگزاران شما در دولت و مجلس و پیر و فرسوده شده اند انتخابات نزدیک است.به انتخاب خود دقت کنید. ”

نتیجه گیری:
مردم مسئولان و نمایندگانی که روی کار می آیند، خوب یا بد، حاصل انتخاب شماست. عزت به پاسپورت_ایرانی می دهند یا نمی دهند حاصل انتخاب شماست، درخت_گلابی را در ۲۰ دقیقه ثمر می دهند یا نمی دهند، حاصل انتخاب شماست. مردم شما را به خدواند قسم در انتخاب خود دقت کنید. مردم اگر به معاد اعتقاد دارید، آن دنیا از ‘انتخاب شما’ سوال می پرسند. مردم شما را بخدا ملاک نامزد مورد نظر خود را اصلاح کنید. تقوا را در تیتر ملاک های خود بگذارید که هر حرفی نزند و کلاه سرتان نگذارنذ!

مردم شما موضوعیت دارید اگر شما رشد نکنید و خود را اصلاح نکنید و بصیر نشوید و مطالبه گر، مملکت نابود می شود و قدرت به دست آنان می افتد که نباید بیفتد
(کانال مطالب تحلیلی) محمدرضاقربانی

ارسال دیدگاه

تبلیغات شما 1
تبلیغات شما 2
تبلیغات شما 3
تبلیغات شما 4