تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ - ۴:۱۸ ذخیره فایل ارسال به دوستان

مذاکره با آمریکا بی‌معناست

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: آمریکا در ۴۰ سال اخیر و در تاریخ گذشته‌اش نشان داده بدعهد است و چون خود را در جایگاه قدرتِ فائق می‌داند به پیمان‌های خود وفادار نیست، بنابراین مذاکره با آمریکا بی‌معناست.

به گزارش دانا رضوی، حجت الاسلام مصباحی مقدم درباره بیانات امام خامنهای که صبح سهشنبه در جلسه درس خارج فقه درخصوص عدم مذاکره با آمرکا بیان کردند، گفت: فرماشات امروز رهبرمعظم
انقلاب استراتژی نظام ماست؛ آمرکا نشان داد کهبدعهد است و وقتی نشان داده کهبدعهد است، س مذاکره برای چه؟
وی افزود:معمولا مذاکره برای این است کهبهتوافقی در ک مسئلهاختلافی برسند و بعد بهآن توافق ابند باشند، آمرکا هم در تاریخ
۴۰ سالهای کهباما دارد و هم در تاریخ گذشتهاش نشان داده کهبدعهد است و چون خودش را در جاگاه قدر ِت فائق میداند به
پیمانهای خود وفادار نیست، بنابراین مذاکره با آمرکا بیمعناست.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطر نشان کرد: البته مقام معظم رهبری تعبیر دگری هم قبلا داشتند و فرمودند مذاکره با آمرکا
سم است؛ چون خطایی انجا اتفاق میافتد که این تصور دد میآد که مسئلهای حل میشود و بهخاطر انکه این تصور دد میآد
مسئولان سیاسی و اقتصادی از کارهایی که باد انجام دهند دست نگه میدارند تا مذاکره به جایی برسد، این عنی طرح فرب برای تأخیر
در رسیدن بهاهداف و آرمانها.
حجتالاسلام مصباحیمقدم در اان تصریح کرد: رهنمود رهبر معظم انقلاب بسیار بهجاست و مسئولان نظام حتما باد به این

ارسال دیدگاه

تبلیغات شما 1
تبلیغات شما 2
تبلیغات شما 3
تبلیغات شما 4