يادداشت/محسن صابر

عملیات تروریستی زاهدان ادامه سیرک لهستان

هنوز چند روزی از نمایش مقتدرانه ۲۲ بهمن تماشایی مردم ایران نگذشته بود که تروریستهای اجاره‌‌ای در حمله به اتوبوس کارکنان پرسنل شیفت سپاه در محدوده چانعلی جاده خاش_زاهدان...

گزارش تصویری
تبلیغات شما 1
تبلیغات شما 2
تبلیغات شما 3
تبلیغات شما 4