یادداشت،

مواهب تحریم سپاه پاسداران

کارشناس روابط بین الملل در یادداشتی موضوع قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی توسط آمریکا و مواهب این تحریم را مورد بررسی قرار داد.

گزارش تصویری
تبلیغات شما 1
تبلیغات شما 2
تبلیغات شما 3
تبلیغات شما 4