حناچی پیروز شد

با رای اعضای شورای شهر تهران پیروز حناچی شهردار تهران شد.

گزارش تصویری
تبلیغات شما 1
تبلیغات شما 2
تبلیغات شما 3
تبلیغات شما 4